fbpx

Udvikling &
forandring

Med vores kommunikationsmæssige faglighed hjælper vi virksomheder og organisationer med at styre sikkert gennem udviklingsprocesser. Vi bidrager til at skabe et forum, der understøtter jer i udviklingsprojekter på tværs af organisationen. Vi sikrer kvaliteten, når det gælder kommunikation om og i jeres udviklingsarbejde, og vi står til rådighed med sparring eller hjælp i hele processen.

Står I overfor et større udviklingsprojekt, eller oplever I nye behov og udfordringer i jeres organisation, kan veltilrettelagt og nærværende forandringskommunikation være med til at understøtte udviklingen på tværs af organisationen. Og når I skal til at gøre noget andet, end I plejer, skal I med garanti også kommunikere og måske lede på en anden måde, end I plejer. Vi kan være de øjne udefra, der får jer til at se og gøre ting på en ny måde – eller bare tænke lidt anderledes.

Med KALB som samarbejdspartner får I redskaberne til at styrke og styre processen i den rigtige retning. Vi er gode til at samle mennesker og få alle på holdet til at føle sig netop som en del af holdet – og ved at trække på vores kommunikationsfaglige redskaber skaber vi konsensus om de løsninger, der udvikler jer og virksomheden. På den måde bidrager vi til jeres organisations udvikling.

Intern kommunikation som forandringsledelse

I gamle dage var intern kommunikation noget med at skrive til intranettet og måske producere et medarbejderblad eller to på vejen. To aktiviteter, som fortsat har deres klare berettigelse. Men den interne kommunikation skal meget mere end det. Ingen virksomhed eller organisation kan flytte sig fra A til B uden at have medarbejderne med på rejsen.

Medarbejderne skal føle, at der er mening og forretningsværdi i forandringerne – ellers kommer I ikke i mål med jeres organisationsudvikling. Så når I går i gang med de store forandringer, så se kommunikationen i jeres forandringsledelse som en business partner, en wingman, der kan se de blinde vinkler, man som leder uvægerligt får, når man har brugt lang tid på at udtænke den store plan. Lige når man er parat til at breake nyheden overfor medarbejderne, er det vigtigt at træde et par skridt tilbage og huske, at det, man nu fortæller, hører de for første gang. Og de skal forstå meningen, værdien, deres egen rolle – og ikke mindst føle tryghed i den proces, der nu går i gang.

Tænk på din organisation og dine medarbejdere som en slags superkraft, der under de rette betingelser, sammen kan føre selv de mest ambitiøse planer ud i livet.

Eksempler på udviklingsprojekter, hvor vi støtter virksomheder og organisationer undervejs:

 • implementering af ny teknologi, nyt ERP-system eller andre it-ændringer, der forudsætter, at forretningsgange ændres, at medarbejderne skal tillære nye vaner og måder at arbejde sammen på
 • reorganisering af virksomheden, fysisk flytning, der kan skabe utryghed og efterlade medarbejderne i et limbo, hvor mange ting er usikre
 • ændret markedssituation, der betyder, at I må ændre forretningsmodellen, hvor man måske skal begynde at arbejde sammen med nogen, man tidligere har set som konkurrenter, eller hvor relationer må forandres
 • formulering af nyt værdisæt, der skal danne rammen om den fælles fremtid og i øvrigt udgøre rygraden i al kommunikation

Udvikling & forandring

Med vores kommunikationsmæssige faglighed hjælper vi virksomheder og organisationer med at styre sikkert gennem udviklingsprocesser. Vi bidrager til at skabe et forum, der understøtter jer i udviklingsprojekter på tværs af organisationen. Vi sikrer kvaliteten, når det gælder kommunikation om og i jeres udviklingsarbejde, og vi står til rådighed med sparring eller hjælp i hele processen.

Læs mere / skjul

Står I overfor et større udviklingsprojekt, eller oplever I nye behov og udfordringer i jeres organisation, kan veltilrettelagt og nærværende forandringskommunikation være med til at understøtte udviklingen på tværs af organisationen. Og når I skal til at gøre noget andet, end I plejer, skal I med garanti også kommunikere og måske lede på en anden måde, end I plejer. Vi kan være de øjne udefra, der får jer til at se og gøre ting på en ny måde – eller bare tænke lidt anderledes.

Med KALB som samarbejdspartner får I redskaberne til at styrke og styre processen i den rigtige retning. Vi er gode til at samle mennesker og få alle på holdet til at føle sig netop som en del af holdet – og ved at trække på vores kommunikationsfaglige redskaber skaber vi konsensus om de løsninger, der udvikler jer og virksomheden. På den måde bidrager vi til jeres organisations udvikling.

Intern kommunikation som forandringsledelse

I gamle dage var intern kommunikation noget med at skrive til intranettet og måske producere et medarbejderblad eller to på vejen. To aktiviteter, som fortsat har deres klare berettigelse. Men den interne kommunikation skal meget mere end det. Ingen virksomhed eller organisation kan flytte sig fra A til B uden at have medarbejderne med på rejsen.

Medarbejderne skal føle, at der er mening og forretningsværdi i forandringerne – ellers kommer I ikke i mål med jeres organisationsudvikling. Så når I går i gang med de store forandringer, så se kommunikationen i jeres forandringsledelse som en business partner, en wingman, der kan se de blinde vinkler, man som leder uvægerligt får, når man har brugt lang tid på at udtænke den store plan. Lige når man er parat til at breake nyheden overfor medarbejderne, er det vigtigt at træde et par skridt tilbage og huske, at det, man nu fortæller, hører de for første gang. Og de skal forstå meningen, værdien, deres egen rolle – og ikke mindst føle tryghed i den proces, der nu går i gang.

Tænk på din organisation og dine medarbejdere som en slags superkraft, der under de rette betingelser, sammen kan føre selv de mest ambitiøse planer ud i livet.

Eksempler på udviklingsprojekter, hvor vi støtter virksomheder og organisationer undervejs:

 • implementering af ny teknologi, nyt ERP-system eller andre it-ændringer, der forudsætter, at forretningsgange ændres, at medarbejderne skal tillære nye vaner og måder at arbejde sammen på
 • reorganisering af virksomheden, fysisk flytning, der kan skabe utryghed og efterlade medarbejderne i et limbo, hvor mange ting er usikre
 • ændret markedssituation, der betyder, at I må ændre forretningsmodellen, hvor man måske skal begynde at arbejde sammen med nogen, man tidligere har set som konkurrenter, eller hvor relationer må forandres
 • formulering af nyt værdisæt, der skal danne rammen om den fælles fremtid og i øvrigt udgøre rygraden i al kommunikation

Borgerinddragelse og samskabelse

Vi har særlig forkærlighed for udviklingsprojekter og opgaver, der involverer mange forskellige aktører og interessenter, som for eksempel kommunale og private virksomheder, foreninger og frivillige. Når mange forskellige mennesker går sammen om en fælles sag, så kan de skabe store resultater. Vi kan være partneren, der faciliterer workshops eller længere forløb, samler aktørerne og sender jer og hele processen i den rigtige retning.

Det gælder for eksempel vores kampagne for at redde det lukningstruede Tønder Sygehus. Her samlede vi borgere, patientforeninger, sportsforeninger, politikere og ansatte i en fælles strategi og plan – missionen lykkedes, og det kan du læse meget mere om her.

Tønder sygehus

Et sygehus, der pludselig ser ud til at være lukningstruet, kræver en helt speciel kampagne, der med sammenhold og et fælles afsæt kan skabe de rammer og betingelser, der gør, at Sundhedsudvalget i Region Syddanmark forstår, at Tønder Sygehus ikke blot er et daghospital.

Borgerinddragelse og samskabelse

Vi har særlig forkærlighed for udviklingsprojekter og opgaver, der involverer mange forskellige aktører og interessenter, som for eksempel kommunale og private virksomheder, foreninger og frivillige. Når mange forskellige mennesker går sammen om en fælles sag, så kan de skabe store resultater. Vi kan være partneren, der faciliterer workshops eller længere forløb, samler aktørerne og sender jer og hele processen i den rigtige retning.

Det gælder for eksempel vores kampagne for at redde det lukningstruede Tønder Sygehus. Her samlede vi borgere, patientforeninger, sportsforeninger, politikere og ansatte i en fælles strategi og plan – mission lykkedes, og det kan du læse meget mere om her

Professionel facilitering

Professionel facilitering er en kraftfuld og effektiv måde at arbejde med forandring i grupper og organisationer. Facilitering er et godt værktøj, når

 • deltagernes aktive medvirken er afgørende for at opnå et godt resultat
 • de medvirkendes faglighed og forskellighed skal supplere hinanden
 • deltagerne skal have ejerskab til de resultater, der skabes
 • gruppen og organisationen ønsker mærkbar forandring eller udvikling

Både store og små organisationer kan have behov for hjælp til at sikre, at alle arbejder i samme retning og ved, hvordan man griber forandringerne an. Det gælder også Jejsing Friskole, som vi hjalp med at konkretisere alt det, de havde på hjerte til et værdisæt, der kunne foldes ud i deres strategiske kommunikation. 

Må vi byde på en kop kaffe?

Ethvert godt samarbejde begynder med, at vi ser hinanden i øjnene og sætter os sammen omkring bordet og taler om, hvad I har behov for – og hvad vi kan hjælpe jer med. Så – vi giver gerne bolden op til en kop kaffe og dén snak. Hos os – eller hos dig, hvad passer dig bedst?

Kontakt gerne Kirsten von Wildenradt på 20 70 11 77 eller Marianne Kalb på 23 73 10 22

Må vi byde på en kop kaffe?

Ethvert godt samarbejde begynder med, at vi ser hinanden i øjnene og sætter os sammen omkring bordet og taler om, hvad I har behov for – og hvad vi kan hjælpe jer med. Så – vi giver gerne bolden op til en kop kaffe og dén snak. Hos os – eller hos dig, hvad passer dig bedst?

Kontakt gerne Kirsten von Wildenradt på 20 70 11 77 eller Marianne Kalb på 23 73 10 22

Tilmeld dig KALBs nyhedsbrev

... og modtag løbende vores nyhedsbrev med tips og tricks, nyheder og inspiration fra vores verden.