Medarbejderhåndbog

Vejen, værdier, vrøvl & vise ord.

En stifinder

Denne stifinder er skrevet til medarbejderne – de faste, men også de mere løst tilknyttede – i KALB ApS.

Allerhelst ville vi være fri for at skrive noget som helst. I fuld tillid til at den enkelte til enhver tid selv vil kunne regne ud og mærke, hvad der er rigtigt at gøre i en given situation.

Alene dét udsagn bør give dig et praj om hvilken slags virksomhedskultur, du er kommet ind i. En virksomhed hvor vi lægger vægt på følgende værdier:

• Svøm eller dø
• Vi strækker os til tåspidserne!
• Vi kender vores rødder
• Smil om hjertet
• Penge er ikke alt
• Forget the shit

Vi er en virksomhed, hvor vi hylder det frie initiativ og langt hellere vil have et par forkerte beslutninger hen ad vejen, hvis alternativet er vægelsindet og ubeslutsomheden.

Vi er en virksomhed, der rækker ud efter stjernerne. Men også en virksomhed, hvor det hele ikke behøver være så besværligt. Kvalitet er i fokus – og kvalitet er naturligvis også at kunne følge opgaverne til dørs. Derfor vil du som medarbejder af og til møde udsagnet ”Det skal ikke være kunst, nu skal det f….. være færdigt!”. Kompromisets svære kunst!

Vi er en virksomhed, hvor vi hylder det frie initiativ og langt hellere vil have et par forkerte beslutninger hen ad vejen, hvis alternativet er vægelsindet og ubeslutsomheden.

Læs mere

Vi er en virksomhed, der rækker ud efter stjernerne. Men også en virksomhed, hvor det hele ikke behøver være så besværligt. Kvalitet er i fokus – og kvalitet er naturligvis også at kunne følge opgaverne til dørs. Derfor vil du som medarbejder af og til møde udsagnet ”Det skal ikke være kunst, nu skal det f….. være færdigt!”. Kompromisets svære kunst!

Du er også kommet ind i en virksomhed, hvor vi i den grad holder af forskelligheden. Og konstant forfølger tanken om, at mennesker, der er ens, ikke kan supplere hinanden. Derfor er forskelligheden essentiel og et grundelement i vores stræben efter at skabe, udvikle og implementere de virkeligt gode og holdbare løsninger for vores kunder.

Samtidigt erkender vi, at selvom alle medarbejdere i KALB per definition er udvalgt, fordi de besidder ganske særlige evner, ja, så er tankelæsning trods alt en evne, kun de færreste kan prale af.

Derfor – og kun derfor! – har vi skrevet denne stifinder ”Vejen, Værdier, Vrøvl & Vise Ord” – hvis nu nogen undervejs skulle blive i tvivl om retningen… Andre kalder den vist nok en medarbejderhåndbog.

Overblik

A

Arbejdsmiljø og aktiviteter

B-C

Cykler, barsel og bærbar computer

D

Deadlines og Drikkevarer

E

Emails og ens

F

Fra feedback til frokost

F

Fortrolighed og frihed

G-H

Gaver og humor

I-J

Idéer og julegavekonvoj

K

Kalender og kørsel

L

Logo og løgumkloster

L-M

Løn, mobiltelefon og møder

N-P

Omgangstone og praktikant

R-S

Realisme og samarbejde

S-T

Alt lige fra sikkerhed til traditioner

V-Å

Vidensdeling og Æ Pak

”Vi er en virksomhed, der rækker ud efter
stjernerne. Men også en virksomhed, hvor det hele ikke
behøver være så besværligt.”

A

Arbejdsmiljø, arbejdstid og aktiviteter

Aktiviteter

Det er vigtigt, at medarbejderne i KALB får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter som et led i arbejdsfællesskabet. Sociale aktiviteter kan være alt muligt – til deltagelse i løb, festlige sammenkomster og lignende. Udgangspunktet for de sociale aktiviteter er dog, at de foregår efter principperne:

  • Frivillighed – man deltager frivilligt
  • Fællesskab – aktiviteten skal være med til at styrke fællesskabet. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle skal deltage
  • Forandring – aktiviteten skal bidrage til forandring og udvikling. For virksomheden eller den enkelte

Se mere under Æ!

Alarm

Slår vi ikke så tit, men vi slår den dagligt fra og til. Den skal altid aktiveres, når man lukker og slukker biksen. Du får udleveret en kode sammen med dine nøgler.

Ansvar og arbejdsområder

Hver enkelt medarbejder har krav på en jobbeskrivelse, der beskriver og sætter rammerne for det område/felt, hvorpå medarbejderen udfolder sig i hverdagen.

Ingen skal være i tvivl om sine egne ansvars- og arbejdsområder. Tvivl kan give anledning til usikkerhed og manglende evne til at præstere.

Udover egne ansvars- og arbejds-
områder hjælper vi hinanden. Og tager del i det fælles ansvar for at få kontoret og arbejdspladsen til at fungere til alles
tilfredshed.

Alkohol

Vi nyder som udgangspunkt ikke alkohol i arbejdstiden. Men en arbejdsuge må gerne afsluttes med en ”fredagsøl”, ligesom en særlig begivenhed kan betyde, at vi afviger fra den overordnede alkohol-politik.

Se også vores alkoholpolitik.

Arbejdsmiljø

KALB lægger vægt på et inspirerende, sundt og rart arbejdsmiljø. Vores fælles arbejdsplads har til huse i en smuk bygning ved havnen i Aabenraa. Og så har vi også et dejligt kontor i Domicilet i Sønderborg og et i det gamle dommerkontor i Tønder. Det giver os rammerne for en hyggelig arbejdsplads, hvor det er rart at være – og praktisk ift møder med kunder og andre.  Vi indretter os i lyse og imødekommende farver, hygger og forsøger at lade være med at rode for meget. Endeligt har vi alle en hjemmearbejdsplads.

Vores omgangstone er uhøjtidelig. Lige ud ad landevejen. Og til tider måske for direkte for nogen. Men der er plads til, at man siger fra – og til. Og pligt til at gøre det.

Læs mere i vores politik om arbejdsmiljø.

Arbejdstid

Som udgangspunkt er arbejdstiden fra kl. 8-16 mandag-torsdag og kl. 8-13 om fredagen. Vores arbejdstid er dog flydende og indrettes efter de aktuelle kunder, opgaver, virksomhedens og medarbejdernes behov.

Vi er mere interesserede i, at du udfylder jobbet og tager ansvar for dine opgaver – og at vi i øvrigt hjælpes ad med at blive færdig i travle perioder. Det er rimelig surt at være den eneste, der arbejder over.

Aviser, blade og tidsskrifter

KALB abonnerer på en lang række aviser, blade og tidsskrifter. Det er en af vejene til at holde os fagligt ajour og følge med i samfundets dagsorden.
Dette er væsentligt for til enhver tid at kunne være på omgangshøjde med, hvad der sker i danske virksomheder. Alle medarbejdere har pligt til at følge med, i så vid udstrækning det er muligt og rimeligt i forhold til den enkeltes arbejds- og ansvarsområder. Det er desværre ikke nok at følge med på Facebook.

B

Barsel og bærbar computer

Barnets første sygedage

Hos KALB har vi selvfølgelig også barns første sygedag. Ring eller skriv en sms til Marianne eller Kirsten, når de små størrelser er blevet syge.

Barsel

Barsel overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Vi synes at børn har brug for både mor og far, men som medarbejder finder du selv den bedste løsning for din familie. Du får løn under barsel efter de gældende regler i DA Barsel – hvad enten du er far eller mor😊.

Bærbar computer

Alle medarbejdere har en bærbar computer, som skal tages med hjem hver dag.

”Udgangspunktet er,at vi altid skal kunne
være præsentable i forhold til
vores kunder og samarbejdspartnere.”

D

Deadlines og drikkevarer

Deadlines

Deadline er kongen – sådan er det bare! Det betyder ikke, at de ikke kan rykkes, men det betyder bare, at når der er sat en deadline, så respekterer vi den – og ellers indgår vi en aftale om en ny deadline. Punktum. Det gælder i øvrigt både deadlines ift kunder – og interne deadlines til hinanden.

Dresscode

Vi er forskellige. Klæder os forskelligt. Også afhængig af formålet. Udgangspunktet er, at vi altid skal kunne være præsentable i forhold til vores kunder og samarbejdspartnere.

Drikkevarer

På kontoret er der altid vand, kaffe/the, frugt og slik til fri afbenyttelse i løbet af dagen.

E

Emails og ESG

E-mails

Hey! Inden du sender en e-mail, så overvej lige om det ville være bedre – også for relationen – at du tog telefonen og ringede op!

Når vi sender e-mails fra KALB ApS, så er de udformet i stil med vores værdier – professionelt, engageret, let – og gerne med en humoristisk tone, når det passer.

Vi sender og modtager mange e-mails og husker at sætte hinanden på (som kopi), når det er relevant – hvilket det ofte er, fordi vi som regel er flere personer inde over de enkelte kunder.

Vi bestræber os på at besvare alle e-mails til bureauet indenfor 24 timer. Som minimum med et ”tak for din mail – jeg vender tilbage”.
Når vi er ude af kontoret, sætter vi autosvar-funktionen til og henviser til de øvrige kolleger.

Vi læser som udgangspunkt ikke hinandens e-mails under ferie og lignende. Der kan dog opstå situationer, hvor vi får brug for at få adgang til hinandens mailboks. Vi orienterer hinanden forud, hvis der skulle være behov for at få adgang.
Vores arbejdsmail må gerne bruges privat i rimeligt omfang. Vi henstiller dog til, at private e-mails arkiveres og markeres som ”PRIVAT”, således at der ikke opstår tvivl.

Hvis man som medarbejder på ingen måde ønsker, at ledelsen skal kunne få indsigt i en privat korrespondance, opfordrer vi til, at man bruger sin private e-mail til den slags formål.

Marianne har ansvaret for at tjekke vores fælles e-mail – info@kalb.dk – hver dag.

Se i øvrigt vores e-mail-politik.

Energi

Er noget, vi sparer på. Selvfølgelig. Altså medmindre vi taler om den mentale energi. Den gør vi alt for at brænde af i den gode sags tjeneste, nemlig kundernes. Og så naturligvis sørge for at bygge ny energi op igen, eksempelvis ved at dyrke motion i arbejdstiden. Det kan være at gå en tur efter frokosten, hoppe på cyklen, gå en time tidligere for at løbe en tur, møde en time senere for at nå en gang morgenspinning, yoga og lignende. Eller det kan være 5 minutters meditation!

Ens

… mennesker kan ikke supplere hinanden.

ESG

ESG står for Environment – Social – Governance og et udtryk, vi kommer til at høre mere til i fremtiden. Udover, at ESG er relevant for alle virksomheder, så har det en særlig relevans for os som bureau. Bureaubranchen har nemlig et stort potentiale for at påvirke omgivelserne ift ESG-relaterede områder, og derfor adresserer og strukturerer vi vores arbejde med ansvarlig virksomhedsadsfærd og bæredygtighed.

Vi har tiltrådt bureauernes ESG-kodeks, hvilket blandt andet betyder, at vi forpligter os til at arbejde med og sikre fremdrift indenfor ESG, gå i dialog med vores kunder mv. Se nærmere på https://www.creativeclub.dk/esg/bureauernes-esg-kodeks/

Vi udarbejder også vores egen ESG-redegørelse – se mere her: https://kalb.dk/vores-aar/

F

Fra feedback til fællesmøde

Feedback

Giver og modtager vi tit og ofte! For at kunne levere det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at udvikle os og forbedre os.

Fejl

Alle mennesker begår fejl. Det er tilgiveligt. Især hvis man lærer af dem. Overfor vores kunder kan fejl imidlertid have konsekvenser, vi ikke umiddelbart kan gennemskue eller se.
Når vi begår en fejl, orienterer vi derfor hinanden og drøfter, hvordan vi orienterer kunden, og hvad vi kan gøre for at
rette op på fejlen.

Ferie

Alle faste medarbejdere hos KALB har ret til 5 ugers ferie + fem feriefridage i det første års ansættelse og herefter 10 ferieridage om året.

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at planlægge opgaverne og sikre, at alle 7 uger kan afvikles. KALB har fastsat 10 faste lukkedage om året, de varierer fra år til år, alt efter hvordan julen falder.
Ferie planlægges og koordineres i god tid med kontorets øvrige medarbejdere.

Fest

Allerhelst skal hver dag være en fest. Men så lystigt går det jo ikke altid til. Derfor holder vi i hvert fald én fest om året – en hyggelig julefrokost. Vi lægger stor vægt på, at alle kan deltage i disse arrangementer.

 

Frokost

Hos KALB har vi fælles frokostordning. Det er en dejlig mulighed for at mødes midt på dagen og holde pause – sammen. Vi sørger hver især for at melde ind i teams, hvilke dage vi ikke kommer, så vores skønne husalf kan planlægge. Der bliver enten gjort klar, så vi nemt selv kan forberede frokosten, eller der bliver serveret – men altid ved fælles hjælp.
Frokosten trækkes over lønnen med 400 kr./måned for faste medarbejdere, og 175 kr./ måned for deltidsmedarbejdere.

På kontoret i Sønderborg har vi desværre ingen frokostordning – endnu.

Fortrolighed

For en virksomhed som KALB, der bygger på at sælge rådgivning og viden, er det vores privilegium, at vi kommer meget tæt på vores kunder. I stort set alle kundeforhold har vi stor indsigt i konkurrencefølsomme og andre fortrolige forhold, og disse må på ingen måde falde i andres hænder.

Når KALB har børsnoterede kunder, må der udvises særlig påpasselighed. Rent praktisk betyder det, at fortrolige papirer ikke må ligge frit på skrivebordet eller lignende. Ligeledes må fortrolige papirer ikke smides i den kommunale affaldsspand, men skal smides i skraldespanden ved skrivebordet eller i rengøringsvognens affaldspose.

Fredag

Er en dag, hvor de fleste af os arbejder hjemme, hvis det passer ind i kalenderen. Det giver mulighed for at få samlet op på ugen og drage godt på weekend.

Frihed

Er noget, vi praktiserer under ansvar og efter koordinering med fx kolleger og kunder. Man behøver altså ikke spørge om fri. Men man skal orientere ledelsen, når man holder fri.

Fællesmøde

Afholdes hver mandag morgen klokken 11 – her får vi overblikket over ugen og opgaverne.

G-H

Gaver og humor

Gaver

Virksomheden ønsker altid tillykke med en gave ved fødselsdage, når nye børn kommer til verden osv. Vi har en personaleforening, hvor vi hver måned bliver trukket 100 kroner fra lønnen, så vi er godt rustet til alle kommende fødselsdage m.m. Det er også personaleforeningen, der har fastsat gavepolitikken.

 

Grin

Ja tak. Mange af dem. Hver dag. Og de må gerne være gode.

Hjemmearbejde

Alle medarbejdere har en hjemmearbejdsplads, og vi bruger den ligeså meget som det giver mening og passer ind i opgaver, deadlines og private forhold.

Hjerte og hjerne

Er hele fundamentet for vores forretning. Uden hjerte duer det ikke. Uden hjerne virker det ikke. Derfor har vi både hjerte og hjerne med – i alt hvad vi gør.

Humor

Er og bliver bare en af vores vigtigste værdier. Og vi skulle hilse at sige, at den er levende. Skulle det se ud, som om nogen har glemt det i travlheden, så er det til enhver tid tilladt at minde hinanden om smilet og det gode grin.

I-J

Idéer og julegavekonvoj

Idéer

Kan være gode og dårlige – men har man nogle til KALB, så hører vi dem gerne!

Intiativ

Kan vi bare ikke få nok af. Hellere gøre forsøget og fejle. End slet ikke at prøve.

Interessekonflikter

Vi arbejder under de bestemmelser, der er udarbejdet for brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation. Det betyder, at vi kan arbejde med konkurrerende kunder eller interesser, medmindre andet er aftalt eller umuligt pga. fortrolig viden, men vi er naturligvis opmærksomme på interessekonflikter.

IT-sikkerhed

Afsnittet om fortrolighed gælder også her – og vi gør vores ypperste for at passe godt på vores data om os selv og vores kunder. Det betyder, at vi overholder de gældende retningslinjer bl.a. ifølge GDPR, og vi altid gemmer på vores fælles drev, bruger de nyeste versioner af IT-programmer, ikke installerer programmer vi ikke kender oprindelsen af og aldrig udleverer kodeord mm.

IT

Vores samarbejdspartner er NYit. Før du ringer til dem, skal du tage fat i Joshua, som er vores interne it-ansvarlige. Han har overblik over vores udstyr og kan ofte hjælpe med it-udfordringer, herunder printeren.

Julekort

Jul er en del af dansk kultur. Og vi indrømmer det gerne: Vi er pjattede med julen. Derfor skriver vi også julekort – og vi skriver mange. Vi sender dem personligt til vores kunder, og særligt udvalgte får også en julegave fra KALB. Vi tror på, at det er en af de ting, der er med til at skabe gode og varige relationer til vores kunder.

K

Kalender og kørsel

Kalender

Vi bruger den elektroniske kalender, og alle medarbejdere skal lægge aftaler, ferie, kurser mv. ind i kalenderen, som vi alle har adgang til. Private aftaler kan naturligvis markeres som private, men de skal lægges ind, så kollegerne kan se, om man er til rådighed eller ude af huset.

Knus

Deler vi gerne ud af. Og modtager gerne.

Kunder

Er dem, vi lever af. Need we say more?
Altså bortset fra lige at tilføje, at vi lægger en stor ære i, at alle vores kunder, store som små, skal kunne betragte os som betroede rådgivere – og hver kunde skal føle sig som den vigtigste af alle.

Kørsel

Kørsel i firmaregi afholdes efter statens gældende takster. Du anfører kørsel på din ugeseddel. Kørsel mellem kontorerne udløser ikke kørselspenge.

”Logoet fik en kærlig opdatering i 2018.
Så vi fik vores hjerte synliggjort.”

L-M

Logo, Løn, mobiltelefon og møder

Løn og pension

Vi stiller store krav til vores medarbejdere. Og forsøger at modsvare kravene med løn- og ansættelsesforhold, der står mål med kravene. Løn forhandles individuelt og under hensyntagen til den enkelte samt virksomhedens økonomiske situation.

Virksomheden har en pensionsordning for alle fastansatte. P.t. indbetaler KALB 10 % af lønnen for hver medarbejder, og medarbejderen selv indbetaler 5 % af lønnen til pensionsordningen. Ordningen indeholder også en sundhedsforsikring.

Mandag

Er ligesom onsdag en dag, hvor vi stræber efter at være på kontoret, så vi kan starte ugen op med fælles overblik og planlægning. Det er typisk også dagen for vores statusmøder.

Markedsføring

Er noget vi laver og lever af. Derfor prøver vi altid at huske at tage billeder og andet sjovt, når vi er ude eller inde.

Medarbejderudviklingssamtaler

Er ikke noget, der er skemalagt. Vi afholder en samtale efter tre måneders ansættelse. Der vil som minimum være en samtale en gang om året, eller når du eller KALB synes, det er nødvendigt.

Medindflydelse

Er en selvfølge.

Mission

Missioner er der mange af … Vores er at udrulle professionelle kommunikationsløsninger og forandringsprocesser med hjerte & hjerne.

Mobiltelefon

Kontoret har valgt et mobilt telefonomstillingssystem. Alt efter arbejdsbyrde og praktiske forhold skiftes vi til at være først til at modtage indgående opkald. Når vi stiller søgeplan på ”passiv”, orienterer vi hinanden.

Mod

Mod er bare så vigtigt. Modet til at sige til – og fra. Modet til at springe ud på det dybe vand. Modet til at blive stående inde ved bredden, mens de andre svømmer ud. Modet til at tænke nyt. Og modet til at stå fast på traditionerne, hvor andre skriger efter forandringen. Modet til at turde være sig selv. Vise sig selv.

Møde

Møder kan være gode. Inspirerende. Eller forstyrrende. Dræbende. Og nogle gange nødvendige. Vi holder et mandags-statusmøde, hvor vi gennemgår kontorets igangværende opgaver og planlægger løbende. Når vi holder møder på kryds og tværs med hinanden, går vi som udgangspunkt ind i mødelokalet for at undgå at forstyrre hinanden. Møder med kunder holdes ligeledes i mødelokalet.

N-P

Omgangstone og praktikant

Netværk

Allerhelst vil vi kun arbejde med det uformelle netværk. Det er nemlig det, der fungerer bedst. Det er det, der spreder sig som ringe i vandet og tilfører os nye kunder. Vi er dog medlem af en række formelle netværk, herunder de fire sønderjyske erhvervsråd, Dansk Erhverv, Bestyrelseskvinder, Selection F mv.

Omgangstone

Uformel og hjertelig – også overfor vores kunder.

Omkostninger

Kvitteringer på udlæg af egen lomme skal afleveres til Marianne. Med klar
information om dato, arrangement, beløb og kontonummer – så det er lige til at gå til!

Onsdag

Er vores absolutte yndlingsdag. Der er vi nemlig som udgangspunkt alle fysisk samlet på kontoret i Aabenraa.

Orden

Er en rigtig god ting. Vigtig. Også fordi vi ofte har gæster i huset. Vi har alle et ansvar. Både for at rydde op og ”se” rodet for hinanden. Vi har mulighed for at bede husalfen om hjælp.

Overarbejde

Hos KALB arbejder vi ikke med, at stress og overarbejde giver ekstra stjerner eller klap på skulderen. Alligevel har vi lige som alle andre i perioder behov for, at alle tager en ekstra tørn. Til gengæld
holder vi fri bagefter.

Personaleforening

Hedder Æ Pak! Og det er et frivilligt tilbud til alle medarbejdere. Det koster 100 kroner at være med, og du kan evt. læse personaleforeningens vedtægter hos Ann. For hver indbetaling modsvarer KALB med 100 kr.

Ann er formand. Så er der styr på sagerne, og generalforsamling afholdes i forbindelse med julefrokosten hvert år.

PR

Står for Public Relations. Eller måske endda Personal Relations. Men det er i hvert fald noget, vi gør rigtigt meget i. Hver dag.

Praktikant

Dem gør vi en dyd ud af at tiltrække, ansætte, fastholde – og underholde med alverdens opgaver. Vi tror på, at friske øjne kan gøre en forskel, og at vi sammen kan udvikle og lære af hinanden. Samtidig er det også i samarbejdet med praktikanter, at vi ofte spotter nye KALB-talenter.

”Samarbejde er et meget vigtigt parameter og
altafgørende for, at dagligdagen hos os kan fungere.”

R-S

Realisme og samarbejde

Realisme

Vi bestræber os på at være realistiske i alt, hvad vi gør. For eksempel når vi udarbejder oplæg og budgetter til kunderne. Og når vi udarbejder medarbejderhåndbøger. Vi ved imidlertid godt, at realisme er en mystisk størrelse. Og selvom intentionerne kan være nok så gode, så hænder det, at vi må erkende, at realismen manglede.
Et godt eksempel kan være ovenstående afsnit om ”Overarbejde”. Selvfølgelig bliver vi også stressede i perioder hos KALB. Men vi mener altså stadig det med, at overarbejde ikke giver ekstra stjerner i sig selv.

Reception

Vi har ingen reception. Eller rettere – vi er alle receptionen. Det betyder, at når kontoret får gæster – hvad enten det er kunder, samarbejdspartnere, venner af huset eller lignende, så hilser vi alle venligt på – og introducerer os for hinanden. Ligeledes siger vi ordentligt farvel. Vi tror på, at det betyder noget for os selv, og for den måde gæsten føler sig modtaget på. Set af alle.

Sagsstyring

Alle kunder og jobs oprettes i EazyProject. Du giver besked til Kirsten, som sørger for, at kunden og opgaven bliver oprettet.

  • Følgende oplysninger skal indberettes:
  • Virksomhedsnavn
  • Adresse – gade, postnummer, by, land
  • CVR-nummer + eventuelt EAN-nummer
  • Kontaktperson(er)
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
Samarbejde

Er et meget vigtigt parameter og altafgørende for, at dagligdagen hos os kan fungere.

Sikkerhed

Der er installeret et alarmsystem i huset, som altid skal aktiveres, når man som den sidste forlader huset. Derudover skal man altid sikre, at alle vinduer og døre er lukket og låst, inden man lukker og slukker (både levende og elektriske lys) for dagen.

S-T

Alt lige fra sikkerhed til traditioner

Sikkerhedsudvalg

Er ikke noget, vi har i øjeblikket, men vi værner alle om hinandens sikkerhed og velbefindende.

Sponsorarter

Vi anser sponsorater for strategiske partnerskaber – og efterhånden har vi faktisk en hel del steder, som vi har teamet op med. Vi støtter og hjælper hos TM Tønder Håndbold, Haderslev Krisecenter, Masker i Marsken mfl. Og – ja, så rådgiver vi også vores kunder i, hvordan de får mest muligt ud af deres sponsorater og partnerskaber.

Sønderborg

Er en skøn by i det østlige Sønderjylland. Her har vi et satellitkontor, som vi alle må besøge og arbejde fra så meget som vi har lyst.

Sygdom

Meddeles hurtigst muligt forud for arbejdstidsstart til Marianne eller Kirsten. Send gerne en sms. Og gerne med besked om, hvornår du regner med at være tilbage. Hvis du kan forudsige det, naturligvis. Ved alvorlig eller behandlingskrævende sygdom vil vi gerne vide besked. Af praktiske hensyn fordi det måske betyder, at du skal være mere fraværende fra kontoret end normalt. Men mest af alt fordi DU interesserer os. Og derfor vil vi gerne vide, hvordan du har det.

Telefon

Vores telefoner skal være til at komme igennem på mellem 8 – 16 (fredag dog til kl. 13).

Tidsregistrering

Vi sælger viden. Viden opbevares ikke på hylder og udleveres ikke i poser eller æsker. Men deles ud i portioner af timer. Derfor skal vi registrere vores tid og gøre os umage med det. Det er ganske enkelt timerne, og det indhold vi har serveret i timerne, der bliver til tal på en faktura. Der bliver til tal på en lønseddel. Og så videre. Det kan ske elektronisk. Alle medarbejdere har pligt til dagligt at tidsregistrere i Eazyproject og huske at godkende timerne.

Tradition

Kan vi godt lide. Både dem vi alle kender. Og dem vi i fællesskab og med tiden skaber. Til fødselsdage samles vi, ønsker tillykke, giver gaver – og spiser morgenmad. Op til sommerferien hygger vi til et familiearrangement. I december må man godt kunne mærke, at julen er på vej. Blandt andet med en julefrokost, hvor det er tilladt at feste igennem. Og når julen står for døren, får vi gaver og kræs.

Vi fejrer og glæder os med hinanden, når særlige begivenheder dukker op.

Tønder

Er en skøn by i det vestlige Sønderjylland. Her har vi et satellitkontor, som vi alle må besøge og arbejde fra så meget som vi har lyst.

V-Å

Vidensdeling og Æ Pak

Vidensdeling

Ånder vi for – og lever vi af.

Vision

Er under konstant forandring og udvikling, men vi forsøger at formulere den mindst en gang om året. Gerne i forbindelse med julefrokosten.

Værdier

Professionalisme, engagement, lethed og humor. Og dem står i forordet. 🙂

X

(… er et bogstav i alfabetet. Vi bruger det sjældent. Men her kan du se det…)

Yoga

& meditation går hånd i hånd og det bruger vi lidt krudt på. Alt hvad der kan være med til at skabe god stemning, overskud og gode grin, går vi ind for. Om det er yoga eller løb, er knap så vigtigt. Det vigtige er at huske, hvad der giver os energi i hverdagen.

Z

Zoologisk have starter med Z. Og der slutter sammenligningen også.

Æbler

Og ikke bare æbler, men også anden frugt, kiks og lignende står på kontoret til fri afbenyttelse i løbet af dagen.

Æ Pak

Er vores personaleforening, og selvom det er frivilligt, håber vi, du vil melde dig ind og være med!

Ø-lejr

Har vi endnu ikke været på, men was noch nicht ist kann ja noch werden…

Følg med i KALBeriet

Tilmeld dig KALBs nyhedsbrev og modtag løbende vores nyhedsbrev med tips og tricks, nyheder og inspiration fra vores verden.