Krise- og forandringskommunikation / Forandringskommunikation

Effektiv forandrings-kommunikation kræver en strategisk tilgang, hvor budskaberne er klart formulerede og målrettet den relevante målgruppe.

Driv forandringen med succes

Står du overfor en større forandring, eller oplever du nye behov og udfordringer i din virksomhed?

Så er det en god idé at investere i forandringskommunikation, der kan øge opbakningen til forandringen, reducere modstand og bekymringer samt fremme en hurtigere implementering og realisering af forandringen.

Forandringskommunikation er en helt central del af en forandringsproces – for veltilrettelagt og nærværende kommunikation hjælper med at understøtte forandringen på tværs af hele organisationen.

Med vores kommunikationsmæssige faglighed hjælper vi virksomheder og organisationer med at styre sikkert gennem en forandring. Vi bidrager til at facilitere en proces, der samler mennesker og får alle på holdet til at føle sig involveret. Og vi sikrer kvaliteten, når det gælder forandringskommunikation til alle relevante interessenter, herunder for eksempel medarbejdere, kunder, investorer og samarbejdspartnere.

Når du står et sted og skal til at gøre noget andet, end du plejer, skal du ikke bare kommunikere anderledes, men – måske – også lede på en anden måde, end du er vant til.

Vi er de øjne udefra, der får dig til at se og gøre ting på en ny måde – eller bare tænke lidt anderledes. Vi står til rådighed med sparring eller hjælp i hele forandringsprocessen.

Når vi arbejder med forandringskommunikation, er målet

opbakning og samarbejde. Det sikrer vi gennem:

Procesfacilitering

Interessentanalyse

Kommunikationsplan

Målgruppeanalyse

Krise- og forandringskommunikation

Krisekommunikation

Issues Management

Medietræning

Procesfacilitering

Forandringskommunikation