Om Dansk Skoleforening

Kommunikationsrådgivning
– også når det brænder på

Dansk Skoleforening organiserer alle skoler og dagtilbud for
mindretallet syd for grænsen og har i alt omkring 1700
medarbejdere fordelt på skoler, institutioner og administration.

Foreningens primære opgave er at sikre mindretallets børn og unge læring og udvikling. Institutionerne formidler dansk sprog og kultur, og sproget i foreningen og på foreningens institutioner er naturligvis dansk.
I 2022 lærte vi Dansk Skoleforening at kende og har siden da haft fornøjelsen af at være kommunikationspartner på både større og mindre kommunikationssager. Vi rådgiver foreningens ledelse og kommunikationsteam, både hvad angår den interne og den eksterne kommunikation. Det kan være i akutte sager, hvor der er brug for en vurdering af, hvor kommunikationen kan bevæge sig hen, og det kan være i de mere langsigtede kommunikationssager.

Cases

Kohberg Bakery Group

Kohberg Bakery Group

Som det største danskejede bageri og med mere end 500 ansatte er Kohberg bevidst om sit samfundsansvar. Og den årlige CSR-rapport er et vigtigt redskab, der både skærper fokus internt og udbreder kendskabet til Kohbergs indsats eksternt.

Se resultatet

VinduesTeknikeren

VinduesTeknikeren

Den nyopstartede virksomhed VinduesTeknikeren kontaktede os gennem SMV:Grøn – en EU-finansieret tilskudsordning. Ønsket fra VinduesTeknikeren var at få rådgivning til deres formidlingsstrategi.

Se resultatet

Skal vi skabe noget sammen?

Ethvert godt samarbejde begynder med, at vi ser hinanden i øjnene og sætter os sammen omkring bordet og taler om, hvad I har behov for – og hvad vi kan hjælpe jer med.